Để có thể thành công, trước tiên bạn phải thiết đặt Facebook cần tăng like, tăng cảm xúc hoặc tăng bình luận theo các bước dưới đây:

Bước 01: Đăng nhập vào Facebook cần thiết đặt trên trình duyệt web

Bước 02: Truy cập vào https://www.facebook.com/settings?tab=followers

Bước 03: Nếu phần Bình luận về bài viết công khai chưa ở chế độ Mọi người, hãy bấm vào Chỉnh sửa và chuyển về chế độ Mọi người.

Bước 04: Nếu phần Thông tin cá nhân công khai chưa ở chế độ Mọi người, hãy bấm vào Chỉnh sửa và chuyển về chế độ Mọi người.

Lưu ý (*): Nếu bạn không tìm thấy tùy chọn Mọi người (Public) có nghĩa tài khoản của bạn chưa đủ 18 tuổi, hãy thiết đặt năm sinh sao cho đủ 18+

Nhớ rằng các bài viết, ảnh, video, v.v. đăng tải trước khi cài đặt chia sẻ ở chế độ Mọi người có thể gặp thất bại khi tăng like, tăng cảm xúc hoặc tăng bình luận cho dù chuyển về chế độ này sau đó. Vì vậy, nếu bạn thấy tăng không thành công có nghĩa thiết đặt đã không đảm bảo các điều kiện đề ra, hãy đăng một status mới ở chế độ Mọi người đồng thời thiết đặt Facebook đủ các bước như trên và thử lại.

Hỗ Trợ (từ 08h đến 18h)